Verhalen

Opbouwwerkers, kom uit de kast!

Opbouwwerk undercover In tal van onderzoeken en publicaties wordt vastgesteld dat met de komst van de Wmo en de invoering van sociale wijkteams het werken aan collectieve arrangementen voor preventie en samenlevingsopbouw nagenoeg is verdwenen. Alle...