Podcast over macht en gemeenschappen

Podcast over macht en gemeenschappen

In deze podcast luister je naar een gesprek met Kees Fortuin waarin hij vertelt over het belang van onderling contact en machtsvorming binnen gemeenschappen. We zijn op bezoek in ‘zijn’ buurthuis de Nieuwe Jutter in Utrecht. Daar vertelt Kees dat we het contact met elkaar verliezen in de samenleving, dat leidt tot onnodige tegenstellingen en onevenwichtige besluitvorming. Volgens hem moeten we als samenleving macht terugveroveren door weer in contact te komen met elkaar. We staren ons te veel blind op inhoudelijke verschillen en lijken te vergeten dat we onderdeel uitmaken van hetzelfde. Veel luisterplezier!