Programma Zomerschool

Programma Zomerschool

      
Programma Zomerschool Samenlevingsopbouw 6 t/m 9 september 2021
Zondag 5 september
16.00Deelnemers die van ver weg komen, kunnen ’s avonds terecht en hun slaapplek klaarmaken.Ontvangst met koffie/thee, drankjesGraag van tevoren aanmelden bij paul@vlaar.nuOphalen vanaf de steiger Veneweg 266. Bel naar 06 51183161 
Maandag 6 september
09.00 uurOphalen deelnemers vanaf de steiger tegenover Veneweg 266Agnes Reeling haalt deelnemers op.
09.00 uurOntvangst en welkom deelnemersPaul Vlaar en Annyttsje Pruim  
10.30 uurKennismakingsronde met ieders ideeën voor deltaplannen voor eigen regio, wijk of stad. Toelichting op het programma en praktische zaken. Corona protocol toelichten Daniël Pit  Paul Vlaar/Annyttsje Pruim 
12.30 uurLunch 
13.30 uurCollege 1: Visie op samenlevingsopbouw voorbij privatisering en marktwerking. Nieuwe inzichten en benaderingenJoop Hofman, Kees Fortuin, Jaap Ikink
16.00 uurSnack 
17.00 uurWerksessie 1: Werken aan de praktijkopdracht in drietallen met begeleiding door EMBGG teamledenBegeleiders: Annyttsje Pruim en Joop Hofman
19.30 uurBorrel en dinerThomas van Iersel en Reindert Zeelen verzorgen de hele week de catering 
Dinsdag 7 september
09.00 uurOntbijt 
10.00 uurCollege 2:  werken aan sterke en vitale gemeenschappen in het huidige tijdgewricht. Theoretische exercitie over de ecologie van gemeenschappen.Kees Fortuin (expert gemeenschappen en waardenontwikkeling) 
12.30 uurLunch 
13.30 uurWerksessie 2: Werken aan de praktijkopdrachten in drietallen met begeleiding door EMBGG team. Verwerk de opgedane inzichten van het college van Kees Fortuin in jouw deltaplan.Begeleiders:Annyttsje Pruim en Kees Fortuin
16.00 uurSnack 
16.30 uurBellen met het thuisfront Iedere deelnemer heeft een vast maatje (collega, actieve bewoner, partner met wie hij/zij samenwerkt). Reflectie op de eerste twee dagen en delen van ervaringen    
17.00 uurCollege 3: De kracht van commons en opkomst van coöperaties, waarmee belanghebbenden het heft in eigen handen nemen. Holistische visie op samenlevingsopbouw voorbij het economisme. Tine de Moor, hoogleraar Erasmus Universiteit Moderator Joop Hofman.
19.30 uurBorrel en diner  
Woensdag 8 september
09.00 uurOntbijt 
10.00 uurWerksessie 3: In de drietallen doorwerken aan het deltaplan. Hoe kun je de inzichten uit de inleiding van Tine de Moor gebruiken voor het positioneren en profileren van jouw vak als professional in de samenlevingsopbouw. Annyttsje Pruim en  Jaap Ikink
12.30 uurLunch 
13.30 uurCollege 4:  Hans Boutellier: De actuele relevantie van samenlevingsopbouw. Ondermijnende drugscriminaliteit, strijd tussen identiteiten, verlies van samenhang – hoe werken we aan sociale en weerbare wijken met toekomst? Hans Boutellier, Verwey Jonker Instituut. Hoogleraar Polarisatie en veerkracht aan de VU. Auteur van o.a. De Veiligheidsutopie (2002), de Improvisatie-maatschappij(2011) en Het Nieuwe Westen (2021) Moderator Jaap Ikink.
16.00 uurSnack 
16.30 uurBellen met het thuisfront 
17.00 uurActuele maatschappelijke thema’sInclusieve gemeenschappen tegen eenzaamheid en armoede Energietransitie en werken aan duurzame wijken Deep democracy, zelfbeheer en zelfsturing machtsvorming in lokale gemeenschappenKees Penninx, ActiveAge en Victor de Kok, Collectief de WijkMakers  Paul VlaarKrachtproef Energie Opbouwwerk Joop Hofman en Kees Fortuin
19.30 uurBorrel en diner 
21.00 uurBonte avond   
Donderdag 9 september
09.00 uurOntbijt 
10.00 tot 12.30 uurWerksessie 4: Definitief uitwerken van de deltaplannen aan de hand van prototypes. Input meenemen van Hans Boutellier en van de gastsprekers voor de thema’sOntwerpochtend met design thinking. Aftrap door Jaap Ikink NHL Stenden
(11.00 uur)Ontvangst panelleden en voorbereiding panels  
12.30 uurLunch 
13.30 uurDeelnemers presenteren hun Deltaplannen aan panels, bestaand uit actieve bewoners, externe partners, praktijkdeskundigen.Twee panels. Aansluitend beraad door de panels voor feed back Leiding panels: Annyttsje Pruim en Daniël PitPanelleden:Werner Hoff, opbouwwerker Welzijn MensenwerkRik van Niejenhuis, directeur Groninger DorpenWinanda Hoegen, adviseur BOKDAnne ven Veenen, onderzoeker opbouwwerk Kristel Jeuring LSA BewonersThea Bakhuys, actieve bewoner Groningen Oosterparkwijk
16.30 uurBellen met het thuisfront 
17.30 uurFeedback op alle plannen door de twee panels.Onder leiding van Daniël Pit
18.30 uurBorrel en lopend buffet uitreiken deelnamebewijzen, overdracht EMBGG VoucherSlotwoord door Joop Hofman EMBGG en #Krachtproef opbouwwerk. 
20.00 uurAfscheid en vertrek