Zomerschool: Nog 2 plaatsen beschikbaar!

Zomerschool: Nog 2 plaatsen beschikbaar!

Maandag 6  t/m donderdag 9 september 2021

Nog 2 plaatsen beschikbaar! Laatste ronde om je nog aan te melden.

Het gaat door!

Het minimum aantal inschrijvingen is inmiddels bereikt, maar we hebben nog plaats voor een stuk of zes enthousiaste professionals in de samenlevingsopbouw. We gaan ons vak weer op de kaart zetten en jij kunt erbij zijn!

Wijkaanpak is hot

De wijkaanpak staat met stip in de top tien van sociale vraagstukken. Tijdens Corona is gebleken hoe belangrijk actieve gemeenschappen zijn, waarin mensen op elkaar betrokken zijn en elkaar helpen. Maar ook armoede, eenzaamheid, opvoeding, veiligheid, wonen, werk en duurzaamheid vragen om een empowerende  benadering. Er behoefte aan een collectieve sociale basis, die gevormd wordt door actieve netwerken van bewoners en organisaties. Netwerken die professionele ondersteuning goed kunnen gebruiken in onze complexe samenleving. Opbouwwerk is het vak dat die ondersteuning op professionele wijze kan bieden. We zien dagelijks nieuwe vacatures voorbij komen en op die groeiende vraag willen wij als EMBGG[1] een antwoord bieden. Een eerste stap hierin is onze zomerschool.

Een weekje keihard leren met elkaar

Als je meedoet aan de zomerschool kom je in een rollercoaster van vier volle dagen met verrekt goeie sprekers (professoren, Tine de Moor[2] en Hans Boutellier[3],  en onze eigen Kees Fortuin en Joop Hofman) , door EMBGG-ers begeleide inspirerende werksessies.  Je gaat naar huis met een ambitieus maar realistisch plan hoe jij in jouw stad of regio samenlevingsopbouw op de kaart kunt zetten. Niet met vage verhalen, maar met concrete acties.

Programma

Inleidingen en werksessies wisselen elkaar af. Per dag hebben we drie sessies van 2,5 uur. We gaan werken aan onze visie op samenlevingsopbouw voorbij privatisering en marktwerking, aan het werken aan sterke en vitale gemeenschappen en aan strategieën voor positionering en profilering. Keuzethema’s als duurzame wijken, deep democracy, eenzaamheid en armoede kunnen nog aangevuld worden met jouw keuzethema. Klik HIER voor het programma.

Voel jij je aangesproken?

Werk jij als opbouwwerker, ZZP-er of onder een andere titel aan samenlevingsopbouw en vind jij dat ons vak een stevige boost kan gebruiken? Meld je dan aan voor deze unieke zomerschool. We doen dan een intake met je om over en weer vast te stellen of de zomerschool echt iets voor jou is. 

De deelnemersbijdrage is € 2.500,- all-in.

Meld je nu nog aan!

We organiseren de Zomerschool Samenlevingsopbouw in samenwerking met het Kenniscentrum Zorg en Welzijn van NHL Stenden. Je kunt je daar nog inschrijven: kenniscentrum.zwo@nhlstenden.com

Je betaalt pas na een positieve intake. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Vlaar paul@vlaar.nu  telefoon 06 51183161


[1] EMBGG bestaat uit Daniël Pit, Joop Hofman, Kees Fortuin, Jaap Ikink, Annyttsje Pruim en Paul Vlaar. Wij zijn gek op opbouwwerk, het mooiste vak in de sociale sector

[2] Zie artikel Tine de Moor: Burgerinitiatieven zijn broedplaatsen voor pro-sociaal gedrag

[3] Zie recent essay van Hans Boutellier over onorthodoxe aanpak perspectiefwijken